RM İstabul olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insan odaklı ve çevre duyarlılığını hassas çizgilerle belirlemiştir.

Markamızın görev alanı dahilinde kalan her konuda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) öncelikli yerini korumaktadır. Kuralların sadece bilinmesini değil, aynı bilinçle uygulanmasını da içselleştirdiğimiz İSG kapsamında aşağıdaki maddelerde;

  • Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlenmeyi,
  • Yasal mevzuata ve ilgili kurumların ISG şartlarına uymayı,
  • ISG performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.