Kurumsal çekicilik kavramının yeni anlamlar kazanmasını sağlamak üzerine inşa ettiğimiz insan kaynakları politikamızın temelinde “güler yüzlü ekip” anlayışı yer almaktadır.

Sektöründe hissedilir gücünü gün geçtikçe artıran RM İstanbul, çözüm ortaklığı gerçekleştirdiği her marka ve kurumun beklenti, hassasiyet ve hedefleri doğrultusunda ilerlerken kurumsal çekiciliğini de üst noktalarda tutmakta ve bu şekilde tercih edilme nedeni yaratmaktadır.

Gelişerek değişim inancı besleyen, çözüm ve hedef odaklı yürüyen ekiplerimiz sayesinde hayata geçen her projede teknolojik imkanlar donanımlaştırılmakta, her çalışma arkadaşımız için oryantasyonlarımız süreklilik kazanmakta ve kalite standartlarının yanı sıra içinde bulunduğumuz ekosistem duyarlılık kapsamına alınmaktadır.

RM İstanbul, Türk sanayindeki öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktadır.

Bünyemizde gerçekleşen çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, konumlandırılması ve görevlendirilmesi ile görevlendirilmesi sonrası oryante edilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.